Dan Andersson

2010-02-10

Kristina Alvendal… Suck….

Filed under: blandat — Dan Andersson @ 05:21

En dam vid namn Kristina Alvendal talade om Årstafältet i tv igår. När hon talade undrade jag nästan om hon var påverkad av något, vilket jag senare insåg att det måste hon ha varit. Alvendal talade sig varm om Årstafältet som ett nytt central park, trots att vi bara befinner oss i Stockholm. Alvendal verkar heller inte ha förstått att man inte kan applicera parkstrukturer alá Nordamerika när man befinner sig i Sverige. Trots att flertalet människor förklarat för de styrande i Stadshuset att man kommer att förlora biologisk mångfald tar de inte till sig detta, det rinner in genom ena örat och sprutar ut genom det andra. Även en doktorand vid KTH som heter Alexander Ståhle tycker det är bra att allt bebyggs, men han tycker å andra sidan att det är bättre att bygga ett par höghus i Tyresta nationalpark än att man smäller upp ett par höghus i Humlegården, och det säger väl allt…

Varför kan man då inte från Stockholms stad inse var man ska bygga parker eller vilka parker som borde kunna rustas upp? Jo problemet är att i Stockholms stad tror de styrande att de är så duktiga att de inte behöver ta in några intryck utifrån, vilket ju visar sig vara ödesdigert.

Vill vi rena vårat dagvatten? Okej titta då på hur man anlagt Alhagens våtmarksanläggning. Vill vi ha parker med estetisk kvalité? Okej titta då på de parker som finns i malmöområdet som tex Alnarpsparken, Pildammsparken mfl. Därdu  Alvendal kan du komma och prata om parker, det är annat än humhum i Humlegården det.

Med Alvendal&co:s tankegångar och planer kommer bla de arter som visas härnedan snart vara ett minne blott. Om man dessutom fortsätter att genomföra sina tokiga ideér på andra områden med höga naturvärden kommer fler områden att gå till spillo men mer om det vid annat tillfälle.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment