Dan Andersson

2010-03-09

Stockholm gas…

Filed under: Uncategorized — Dan Andersson @ 04:59

Inte nog med att man förstör biologisk mångfald i den förortsnära naturen, nu ska man dessutom chockhöja gaspriserna och hoppas på att ingen reagerar. För några år sedan betalade jag en avgift för gas som var runt 800 kronor vilket jag tyckte var dyrt, men igår kom det en räkning för de nya abonnemangsavgifterna och den var på 2042 kronor. Mer än 100% höjning! Vilken affärsidkare kan göra så utan att det får konsekvenser? Förtroendet för Fortumägda Stockholm gas har inte bara minskat, det har försvunnit fullständigt.

Stockholm gas VD?

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment