Dan Andersson

2010-03-28

Våldtäkten på våra naturvärden.

Filed under: naturvård — Dan Andersson @ 03:48

För ett tag sedan berättade moderaten Mikael Söderlund i nyheterna om de gröna kilarna som “öppna sår i stadslandskapet” och många med mig höll säkert på att sätta kaffet i vrångstrupen, precis som den gången då en likblek företrädare för “Stockholm at large” intervjuades i DN. Han hävdade att människor inte alls mår bra i naturen, näe vi är sociala varelser som trivs bäst när vi har det så trångt att vi trampar på varandra. Ibland undrar jag vad människor med liknande åsikter egentligen har för bakgrund? Har de blivit skrämda av någon dagisfröken som tjatat om att skogen är farlig, eller har de skolkat på varenda biologilektion de blivit serverade? Eller är de bara dumma? I värsta fall kan det vara så att alla dessa faktorer plus några till gjort dem till vad de är idag. Visst behöver samhället utvecklas och bli bättre men varför måste vi göra allting större? Ska vi fortsätta som vi gör idag kommer vi att behöva ganska många jordklot om vi samtidigt vill behålla mångfald och ändå utnyttja resurserna mer än de kan återskapas.

Kan det inte vara så som en professor sa en gång att vi behöver ganska få arter för att överleva? -Jo kanske men för hur lång tid då? Ett ekosystem med få arter är mycket känsligare än ett med många arter eftersom arterna ofta interagerar med varandra och i ett ekosystem med få arter kan alltså hela systemet kollapsa om en eller fler arter faller ifrån. Därför är det så viktigt att vi motverkar förlusten av biologisk mångfald. Detta borde Mikael Söderlund & co lärt sig för länge sedan. Det är väl egentligen inte så konstigt att man som biolog i anledning av detta reagerar när det gång efter annan beslutas att värdefulla naturområden ska bort och ersättas med bebyggelse och industri mm?

Hur skulle reaktionen bli bland  kultureliten om vi föreslog att man skulle avskaffa monarkin och istället göra om slottet till ett bibliotek med naturvetenskaplig inriktning och sedan föreslå att Drottningholm skulle bli en ny stadsdel? – Då skulle nog åtskilliga andra sätta kaffet i vrångstrupen…

Tänk om man i planeringsstadiet i detaljplanerna blev bättre på att samarbeta över alla ämnesområden, det kan gälla sociala frågor, infrastrukturella eller ekonomiska såväl som ekologiska områden. När det kommer till de fadäser som jag tidigare skrivit om, gökdalsdammen och majroskogen är det väl lite mitt fel att jag missade de samrådsmöten som var, men dessa annonserades inte direkt ut som flygplansbanderoller. Likafullt är det märkligt att man inte tagit reda på mer fakta än man gjort i de två ärendena, två konsultföretag helt oberoende av varandra har uttalat en viss skepsis till dessa exploateringar.

Kan vi inte ändå åtminstone vara lite överens om att vi borde motverka förlusten av biologisk mångfald samtidigt som vi utvecklar samhället i en långsiktig hållbarhet? Vi människor har ju en sällsynt förmåga att blunda för det som kanske inte alltid är så bra-låt oss ändra på det. Lite bilder som handlar om ämnet:

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment