Dan Andersson

2010-05-18

Skogvaktarkärret och Hästa groddamm

Filed under: naturvård — Tags: , — Dan Andersson @ 08:23

Nu ser det ut som att sommaren börjar smyga sig på och när häckfågeltaxeringen kasserar in nya upptäckter som rörhöna osv står det helt klart att det lönar sig att restaurera våtmarker som tidigare gått förlorade på ett eller annat sätt.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment