Dan Andersson

2010-05-23

Rödlistade arter mm i kanten av kolmårdenhorsten

Filed under: blandat — Tags: , , — Dan Andersson @ 06:54

Igår var vi på en lokal som ligger nedanför kolmårdenhorsten där det fanns en ravin med humusfärgat vatten från själva platån där det finns en del kalkintrusioner. Kolmårdenmarmor är en känd sten som man har brutit för att göra stentrappor till portuppgångar mm. I kolmårdenmarmorn finns det gröna färger som är serpentin. Jordmånen i området blir kalkrik i och med marmorn vilket gynnar en rad växter som  orkideér mfl. Nu hade vi ju turen att inte bara titta på växter som är rödlistade och sällsynta, vi hittade en del insekter också, alla kanske inte rödlistade men nog så vackra ändå.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment