Dan Andersson

2010-06-27

Slåttermarker i västsverige

Filed under: natur,naturvård — Tags: , , , — Dan Andersson @ 02:25

Onsdagen den 23:e gjorde jag en snabbvisit över dagen i trakterna kring Alingsås för att kalibrera mig med några naturvårdskollegor, vi skulle se hur jämspelta vi var i bedömningarna av naturvärden. Vi hade lite tur och träffade på två inventerare från länsstyrelsen som visade oss på späd ögontröst som har blivit riktigt ovanlig i sydsverige.

späd ögontröst

Jag fick även turen att få se slåttergubbe som också den minskat överlag varteftersom slåttermarkerna minskat i areal. Slåttergubben är verkligen en vacker blomma vilken vore bra om vi fick tillbaks på flera håll.

slåttergubbe

Vi såg även en hel del andra roliga arter, och det som var kul för mig som kommer från den östra delen av landet var alla frullanior, både klippfrullania och hjälmfrullania var vanliga här och det är de inte i stockholmstrakten. På deras hässlen fanns mängder med krusulota men inga hasseltickor som vi har, det fanns heller inte så mycket läderskål som vi har. Vi hittade almlav på ask vilken har ett högt signalvärde och signalerar lång kontinuitet på gamla ädellövträd, det har alltså funnits gamla ädellövträd under lång tid i området. En givande dag var det!

2010-06-25

Sveriges mest sällsynta djur

Eller ett av dem i alla fall. Veronikanätfjärilen har minskat katastrofalt i antal under en 15-20 årsperiod och finns nu bara kvar på en lokal i hela landet (om inte länsstyrelsen mörkar någon annan förekomst). När fjärilar minskar så här kraftigt i antal är det fler faktorer som spelar in. För just veronikanätfjäril handlar det nog inte så mycket om att värdväxten minskat i antal eftersom det finns mycket gott om teveronika, det handlar nog mer om hur vi sköter våra marker.

Vi hade även en del andra rara fjärilar som synes.

2010-06-19

Roliga arter i Uppland

Filed under: natur — Tags: , , , , , , — Dan Andersson @ 02:37

I torsdags var det dags för ännu en tur till det uppländska Roslagen och dess omgivningar. Man börjar nästan bli lite van vid att ta sig dit om man vill se något riktigt roligt. Det småbrutna jordbrukslandskapet och de många blomstrande skogsvägarna har ofta mycket höga värden rent mångfaldsmässigt, sedan gör ju kalkhalten i marken sitt också. När inlandsisen drog sig tillbaks norrut hyvlade den av en del av den kalkberggrund som finns ute i Öregrund och deponerade det över hela det uppländska slättlandskapet vilket skapade de bördiga jordar man har idag. Det finns även en del kalkintrusioner som kommer upp i dagen lite varstans i Uppland, vilket gynnar flertalet växter som tex orkideér. Flera av de lokaler vi varit på den sista tiden håller en rik flora och insektsfauna, många av de dagfjärilar som är på väg att försvinna ut ur vår fauna finns i Uppland.

2010-06-09

Groddammarna i majroskogen del3

Filed under: naturvård — Tags: , , , , — Dan Andersson @ 04:57

Igår var jag till majroskogen för att titta till de groddammar man grävde ur i höstas när man påbörjade arbetet med att bygga bussgarage på en “outnyttjad” naturmark. Man skulle göra detta för att kompensera förlusten av de lekplatser som skulle gå om intet i och med bygget . Det jag fick se gjorde mig less helt enkelt, tidigare var ju groddammen där bygget pågår idag och där fanns det vatten. Det kanske finns en anledning till att groddammen låg där den gjorde från början? Idag är där en husgrundsgrop full med vatten, medan den konstgjorda groddammen i det närmaste är tom på vatten. Hur förklarar ni det projektgaranti? Man borde sett till att inte jorden var så permeabel som den är idag, då kanske det hade gått bättre och jag är säker på att ni kan bättre än så här:

groddamm...

2010-06-05

Mnemosynefjäril

Filed under: insekter,naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 16:33

Idag var jag på det vanliga, hemliga stället där man kan se denna raritet som minskat i antal, och detta ställe tycks inte utgöra något undantag, jag såg betydligt färre fjärilar än förra året. Det kan ju bero på att det minskat men det kan ju vara lite tidigt på säsongen också,  så här ser den ut:

mnemosynefjäril