Dan Andersson

2010-06-09

Groddammarna i majroskogen del3

Filed under: naturvård — Tags: , , , , — Dan Andersson @ 04:57

Igår var jag till majroskogen för att titta till de groddammar man grävde ur i höstas när man påbörjade arbetet med att bygga bussgarage på en “outnyttjad” naturmark. Man skulle göra detta för att kompensera förlusten av de lekplatser som skulle gå om intet i och med bygget . Det jag fick se gjorde mig less helt enkelt, tidigare var ju groddammen där bygget pågår idag och där fanns det vatten. Det kanske finns en anledning till att groddammen låg där den gjorde från början? Idag är där en husgrundsgrop full med vatten, medan den konstgjorda groddammen i det närmaste är tom på vatten. Hur förklarar ni det projektgaranti? Man borde sett till att inte jorden var så permeabel som den är idag, då kanske det hade gått bättre och jag är säker på att ni kan bättre än så här:

groddamm...

2 Comments »

  1. Tråkigt att se hur illa det gått för grodorna. Konstigt att de ansvariga låtit det ske utan att förstå att något borde göras, de kan ju inte ha missat att se dammarna varje dag de varit på byggarbetsplatsen. Bra att du håller koll på vad de gör och dokumenterar det med kameran. //Staffan

    Comment by Staffan Kyrk — 2010-06-09 @ 14:08

  2. Tack Staffan, jo det behövs att folk engagerar sig eftersom det ofta inte blir av med de utlovade naturvårdsåtgärderna.

    Comment by Dan Andersson — 2010-06-10 @ 03:23

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment