Dan Andersson

2010-08-26

Hur är det ställt med östersjön egentligen?

Filed under: debatt — Tags: , , , — Dan Andersson @ 01:29

Rapport efter rapport om hur illa ställt det är med östersjön har kommit på löpande band nu under flera år, men finns det någon politiker från alliansen som reagerat på dessa rapporter? Det verkar inte så för ingenting händer i vanlig ordning. Det man från alliansens sida lyckats göra är att plocka bort 200 miljoner kronor som varit ämnade för naturvårdande åtgärder och lagt det på att köpa in skog, allt för att göra ett hastigt försök att uppfylla ett av 16 miljömål, men kommer det att lyckas? Näe 200 miljoner kronor är ingenting i skogssammanhang och när det handlar om naturvårdsåtgärder räcker inte de 200 miljonerna som var avsatta heller, det skulle snarare behövas uppemot 2 miljarder för att vi ska lyckas hindra den enorma förlusten av biologisk mångfald vi nu går igenom. Hur ska man lyckas få fram så mycket pengar? Det går inte, och under tiden kommer många arter i inlandet och ett antal arter i östersjön som  ejdrar, trutar, svanar och andra arter att försvinna från flera håll, allt medan östersjön blir än mer övergödd och B-vitaminbristen blir alltmer påtaglig, samtidigt som de som ska stå ansvariga för att vi klarar av att rädda östersjön slår ifrån sig allt ansvar och bara vill tjäna ännu mer pengar själva.

2010-08-13

Några insekter i Skåne.

Filed under: naturvård — Tags: , , , — Dan Andersson @ 07:29

I Skåne finns en hel del intressant och roligt att se, både insekter, växter,  fåglar och däggdjur. Det blev några bilder på lite fjärilar mm under en vistelse där nyligen. I Skåne verkar det lika dåligt med naturvårdsbiologarbeten som hemma i Stockholm. Jag vet inte hur mycket mer hotad den värdefulla naturen är i Skåne om man jämför med Stockholm, det exploateras för fullt överallt och Malmö är nog inget undantag. Limhamns kalkbrott är ett ställe där man brutit kalksten länge och som idag hyser en mängd intressanta och rara växter, och det området har fått skyddsstatus istället för att man exploaterar. Limhamn är även en mycket bra fjärilslokal där jag bla såg rödfläckig blåvinge. Vid den ekologiska forskningsstationen vid Krankesjön, Stensoffa hade vi kartfjäril och myskbock mm. Vid Benestads backar som även besöktes under biogeoutbildningen hade vi även backvisslare. Vattnet i Öresund däremot verkar inte så rent, Linnea blev dålig efter en kallsup, kräktes och fick feber.