Dan Andersson

2010-09-23

Flatenbadet

Filed under: natur,Uncategorized — Tags: , , , , — Dan Andersson @ 12:08

Brukar skjuta pilbåge vid flatenbadet och banan där man skjuter ligger i ett område med mycket höga naturvärden. Sist jag sköt där hittade jag tallticka, blomkålsvamp, grå kantarell, grön sköldmossa, gammelgranlav, och så den där koralltickan som indikerar på ekar av hög ålder, och mycket riktigt den växte på en stor barkbit som ramlat av en döende ek.

korallticka

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment