Dan Andersson

2010-12-29

Vildsvin vid flatenbadet!

Filed under: natur — Tags: , , — Dan Andersson @ 13:25

Idag när jag gick en sväng vid flatenbadet trampade jag upp 3 vildsvin som låg och sov i snön. Dessutom verkade det som en sugga boat under en stor gran. När de for upp ur snön hann jag inte ens med att greppa kameran förrän det var försent, men jag fick i alla fall en bild på spåren, som tydligt visar på vildsvin, Magen släpar ofta i när snötäcket börjar bli tjockt. På mig gick snön stundtals en bit upp över knäna.

Vildsvinsspår i flaten

2010-12-21

Heja Sverige!

Filed under: blandat,debatt — Tags: , — Dan Andersson @ 12:04

Hörde på nyheterna för ett tag sedan att lärare som arbetar på friskolor inte har rätt att påtala om det förekommer missförhållanden, men det går bra att göra det om man jobbar på en kommunal skola… Om detta stämmer är det tveksamt ur demokratisk synvinkel. Jag har lite erfarenhet av det själv eftersom jag arbetat på en religiös friskola med barn som kommer från Iran, Irak, Syrien osv. Rektorn på den skolan tyckte att jag skulle ha kemilektioner i matsalen… De hade inte råd med en riktig kemisal och de var långt ifrån komplett utrustade dessutom. Jag påtalade dessa brister och jobbar inte kvar där…

När jag arbetat på kommunala skolor har det inte varit några som helst problem att påtala om det förekommer brister, tvärtom har de tagit åt sig det hela och bättrat sig. Är det rätt att man ska kunna tjäna (mycket ) pengar på att bedriva friskolor samtidigt som eleverna blir lidande? Det tycker inte jag.

2010-12-19

Tillsammans för ett grönt Stockholm!

Filed under: debatt,naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 07:37

Häromdagen trillade Stockholms miljökalender för 2011 ner i brevlådan och där orerar Per Ankersjö och Ulla Hamilton om hur duktiga vi  är som har fått Stockholm till att bli Europas första miljöhuvudstad. Man påpekar att det är unikt hur bra vi har det med att kunna vistas i parker, bada, fiska, och utöva friluftsliv. Man skryter också om att vi har världens bästa dricksvatten vilket kanske kan diskuteras, det är bra, det kan man väl säga men för hur lång tid då? En tjänsteman uttryckte på tv att oron över dumpningen av skitiga snömassor i mälaren var en klar överdrift, alltså samma vatten fast mer nedströms där vi tar vårt dricksvatten… Undrar hur den tjänstemannen skulle tycka om man dumpade de skitiga snömassorna i hans pool….

Jag är som miljövetare inte helt övertygad om att vi är så duktiga på miljöområdet i Stockholm. Man skryter även lite hur bra kollektivtrafiken är, men är den det? Hänger denna del av infrastrukturen med den demografiska utvecklingen? Trots att man sänker skatten som ju ska finansiera en bra kollektivtrafik, man lägger också om resurser från trängselskatten som varit ämnade åt det kollektiva till att finansiera vägbyggen. Är det en bra miljöpolitik att gynna bilismen och missgynna det kollektiva? Det tycker inte jag.

Det är väl ändå bra att alliansen försöker att bedriva en miljöpolitik, det är ju bättre än inte alls, men man har mycket kvar att lära. En bra sak man nu verkar engagera sig i är att värna en del områden med höga naturvärden genom att bilda naturreservat i en del områden men även här gör man lite fel. Man har inte prioriterat de områden som har allra  högst värden vilket är lite olyckligt eftersom värdefulla områden riskerar att exploateras.

2010-12-04

Gratis julgranar åt folket!

Filed under: naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 04:03

Såg på nyheterna igår om granar i Göteborg som någon ringbarkat för att ta död på dem. I inslaget ondgjorde sig en parkskötare över tilltaget och visade reporten runt i området. Flera tusen granar hade blivit ringbarkade enligt parkskötaren. Jag tycker att den som gjort detta borde få ett naturvårdspris av något slag, ska förklara varför. Granen har under de senaste 2-300 åren spridit sig kraftigt över landet, framförallt beroende på två orsaker, dels är vi mycket duktiga på att släcka skogsbränder. När det brann för över hundra år sedan brann det ordentligt och en gran klarar inte en skogsbrand lika bra som en tall eftersom de har betydligt tunnare bark. Vi har också genom att plantera gran på alla möjliga biotoper skapat en grogrund för granen att ta över där andra trädslag tidigare funnits. Granen håller inte heller lika bra för en storm eftersom rötterna ligger väldigt ytligt till skillnad från tallen som skjuter en pålrot betydligt djupare. Vilket då betyder att stormar är bra för mångfalden, men varför envisas man med att plantera gran när man från naturvårdshåll redan på 60-talet efter den första riktigt stora stormen varnade för att granarna kommer att åka i backen?

Granen är det träslag som håller lägst diversitet på den biologiska sidan, men man kan inte avverka all gran rakt av därför att till skillnad från oss människor blir även granar precis som andra träd värdefullare ju äldre de blir och en riktigt gammal gran kan ha flera arter av signalvärde, tex trådticka, brandticka, granticka, mfl. Hur ska man då hantera granbestånden? Det allra bästa är alltså att bevara de gamla granarna som finns och procentuellt avverka yngre granar, ungefär såhär: granar 80 år och äldre= allt sparas, 50-80 år= 75% avverkas, 30-50 år= 90% avverkas, 0-30 år allting avverkas. På det sätter skulle vi få en ökad mångfald i de skogar där granen alltmer tar över trädslag som ek, hassel, lind, lönn, ask, alm mfl.

Vilka djur tycker om granen då? Tex korsnäbbar, ekorrar, hackspettar (treåig hackspett ringbarkar gran för att få ut kådan) men annars är det väldigt få arter som är beroende av gran till skillnad från ek där ett tusental arter är beroende av eken. Allt detta sammantaget förutom att granen snabbt konkurrerar ut andra trädslag gör att man borde i naturvårdsplaneringen få ett ökat uttag av gran och varför inte gratis julgranar åt folket!? Då får man ju så att säga två flugor i en smäll.

gran med korsnäbbar, bändel och mindre