Dan Andersson

2010-12-29

Vildsvin vid flatenbadet!

Filed under: natur — Tags: , , — Dan Andersson @ 13:25

Idag när jag gick en sväng vid flatenbadet trampade jag upp 3 vildsvin som låg och sov i snön. Dessutom verkade det som en sugga boat under en stor gran. När de for upp ur snön hann jag inte ens med att greppa kameran förrän det var försent, men jag fick i alla fall en bild på spåren, som tydligt visar på vildsvin, Magen släpar ofta i när snötäcket börjar bli tjockt. På mig gick snön stundtals en bit upp över knäna.

Vildsvinsspår i flaten

2010-12-21

Heja Sverige!

Filed under: blandat,debatt — Tags: , — Dan Andersson @ 12:04

Hörde på nyheterna för ett tag sedan att lärare som arbetar på friskolor inte har rätt att påtala om det förekommer missförhållanden, men det går bra att göra det om man jobbar på en kommunal skola… Om detta stämmer är det tveksamt ur demokratisk synvinkel. Jag har lite erfarenhet av det själv eftersom jag arbetat på en religiös friskola med barn som kommer från Iran, Irak, Syrien osv. Rektorn på den skolan tyckte att jag skulle ha kemilektioner i matsalen… De hade inte råd med en riktig kemisal och de var långt ifrån komplett utrustade dessutom. Jag påtalade dessa brister och jobbar inte kvar där…

När jag arbetat på kommunala skolor har det inte varit några som helst problem att påtala om det förekommer brister, tvärtom har de tagit åt sig det hela och bättrat sig. Är det rätt att man ska kunna tjäna (mycket ) pengar på att bedriva friskolor samtidigt som eleverna blir lidande? Det tycker inte jag.

2010-12-19

Tillsammans för ett grönt Stockholm!

Filed under: debatt,naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 07:37

Häromdagen trillade Stockholms miljökalender för 2011 ner i brevlådan och där orerar Per Ankersjö och Ulla Hamilton om hur duktiga vi  är som har fått Stockholm till att bli Europas första miljöhuvudstad. Man påpekar att det är unikt hur bra vi har det med att kunna vistas i parker, bada, fiska, och utöva friluftsliv. Man skryter också om att vi har världens bästa dricksvatten vilket kanske kan diskuteras, det är bra, det kan man väl säga men för hur lång tid då? En tjänsteman uttryckte på tv att oron över dumpningen av skitiga snömassor i mälaren var en klar överdrift, alltså samma vatten fast mer nedströms där vi tar vårt dricksvatten… Undrar hur den tjänstemannen skulle tycka om man dumpade de skitiga snömassorna i hans pool….

Jag är som miljövetare inte helt övertygad om att vi är så duktiga på miljöområdet i Stockholm. Man skryter även lite hur bra kollektivtrafiken är, men är den det? Hänger denna del av infrastrukturen med den demografiska utvecklingen? Trots att man sänker skatten som ju ska finansiera en bra kollektivtrafik, man lägger också om resurser från trängselskatten som varit ämnade åt det kollektiva till att finansiera vägbyggen. Är det en bra miljöpolitik att gynna bilismen och missgynna det kollektiva? Det tycker inte jag.

Det är väl ändå bra att alliansen försöker att bedriva en miljöpolitik, det är ju bättre än inte alls, men man har mycket kvar att lära. En bra sak man nu verkar engagera sig i är att värna en del områden med höga naturvärden genom att bilda naturreservat i en del områden men även här gör man lite fel. Man har inte prioriterat de områden som har allra  högst värden vilket är lite olyckligt eftersom värdefulla områden riskerar att exploateras.