Dan Andersson

2010-12-19

Tillsammans för ett grönt Stockholm!

Filed under: debatt,naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 07:37

Häromdagen trillade Stockholms miljökalender för 2011 ner i brevlådan och där orerar Per Ankersjö och Ulla Hamilton om hur duktiga vi  är som har fått Stockholm till att bli Europas första miljöhuvudstad. Man påpekar att det är unikt hur bra vi har det med att kunna vistas i parker, bada, fiska, och utöva friluftsliv. Man skryter också om att vi har världens bästa dricksvatten vilket kanske kan diskuteras, det är bra, det kan man väl säga men för hur lång tid då? En tjänsteman uttryckte på tv att oron över dumpningen av skitiga snömassor i mälaren var en klar överdrift, alltså samma vatten fast mer nedströms där vi tar vårt dricksvatten… Undrar hur den tjänstemannen skulle tycka om man dumpade de skitiga snömassorna i hans pool….

Jag är som miljövetare inte helt övertygad om att vi är så duktiga på miljöområdet i Stockholm. Man skryter även lite hur bra kollektivtrafiken är, men är den det? Hänger denna del av infrastrukturen med den demografiska utvecklingen? Trots att man sänker skatten som ju ska finansiera en bra kollektivtrafik, man lägger också om resurser från trängselskatten som varit ämnade åt det kollektiva till att finansiera vägbyggen. Är det en bra miljöpolitik att gynna bilismen och missgynna det kollektiva? Det tycker inte jag.

Det är väl ändå bra att alliansen försöker att bedriva en miljöpolitik, det är ju bättre än inte alls, men man har mycket kvar att lära. En bra sak man nu verkar engagera sig i är att värna en del områden med höga naturvärden genom att bilda naturreservat i en del områden men även här gör man lite fel. Man har inte prioriterat de områden som har allra  högst värden vilket är lite olyckligt eftersom värdefulla områden riskerar att exploateras.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment