Dan Andersson

2011-01-31

Änder

Filed under: fåglar — Tags: , , — Dan Andersson @ 17:15

Förr i tiden tyckte man att om tvår “arter” parade sig men inte fick fertil avkomma kunde de anses som just två olika arter. Riktigt så enkelt är det inte, flera av våra änder kan para sig och få hur fertil avkomma som helst. För att bedöma vad som är en art måste ganska många parametrar läggas in i bedömningen. En sak som ofta förbisetts är tankesättet över geografiska gränser och fåglars utbredning. Även om fåglar flyttar långa sträckor så bör man titta på var de håller till under häckningsperioden, vissa arter lever i kanten av sin utbredning och det är inte sällan där som en uppblandning av gener sker. Man kan ju dra en parallell till fläckugglan i V- NV Nordamerika, där en del av en population vandrade norrut för att sedan etablera sig på behörigt avstånd från den ursprungliga populationen. En barriär mellan de två populationerna innebar att den genetiska skillnaden blivit så stor att man nu kunde tala om två arter, detta kallar vi för allopatrisk artbildning.

Nu såg jag i och för sig en krickhane vid Gudöån tillsammans med en gräsandhona som han försvarade energiskt mot gräsandshanar. Det kommer säkert inte bidra till någon ny artbildning på direkten men om det får fortsätta kanske det blir så om hundra år? Vore kul att se hur avkomman ser ut mellan dessa individer om inte annat (honan är på bilden tillfälligt borta, gräsandshanen i förgrunden var en av många som krickan jagade bort).

kricka vid gudåön

2011-01-29

Strömstarar och annat smått och gott

Filed under: blandat,fåglar,natur,naturvård — Tags: , , , — Dan Andersson @ 04:57

Ända sedan 70-talet då jag fick göra grovjobbet vid de de strömstareinventeringar som genomfördes på Södertörn har dessa varelser alltid fascinerat mig. Som flera andra fågelarter kan man använda strömstaren som en liten markör för hur det är ställt med vattenkvalitén i de vattendrag där de antingen häckar eller bara övervintrar. På Södertörn har vi en förhållandevis jämn vattenkvalité vilket gör att strömstaren trivs på många håll. Detta beror till stor del av att vi inte har så mycket eutrofierade baskällor till våra vattendrag eftersom Södertörn inte i direkt mening är ett odlingslandskap. Trots det kan vi inte vila på hanen utan istället försöka hålla koll på de källor som skulle kunna bli ett hot som tex sjön Magelungen vilken är startskottet för hela tyresåsystemets vattendrag där vi har så många strömstarar. De bästa ställena man kan åka till om man vill se strömstarar är nog Nyfors och Tyresö slott eller Follbrinkströmmen som den också kallas. Sist jag var ut besökte jag bägge ställena men såg bara strömstare vid Nyfors, men jag hade annat roligt vid Follbrinkströmmen  också.

2011-01-10

Luxparken och Råstasjön

Filed under: blandat,fåglar — Tags: , , , , — Dan Andersson @ 10:21

Gjorde ett besök vid en gammal arbetsplats nämligen luxparken vid Lilla Essingen där elektrolux låg innan det blev bostäder vid de gamla industrilokalerna. På elektrolux larmade jag på och stängde hela industrin innan jag for till nästa ställe och det var där jag fick tillfälle att prata med den gamla vd:n Hans Wertén som faktiskt var ganska bussig. Men nu fanns det alltså en brudand vid det som tidigare var huvudentrén till elektrolux alldeles vid en marina där det fortfarande var lite öppet vatten och massor med änder och faktiskt också sångsvan vilket inte tillhör vanligheterna vid fågelmatningar. Efter detta for vi vidare till Råstasjön och Lötsjön där det finns kanadagäss med skruvvinge, en missbildning som jägare blivit beskyllda för att orsakat men jägare har ingenting med det att göra. Vid Råstasjön var vattenrallarna på plats som vanligt men helt hopplösa att plåta, hur man än står är det alltid en kvist ivägen… När sedan ett perfekt läge dyker upp kommer någon välvillig själ med en lös hund uppklättandes på snökanten  och rallen blir så rädd att den nästan tappar fjädrarna…