Dan Andersson

2011-02-20

Sidensvansar

Filed under: fåglar — Tags: , , — Dan Andersson @ 10:18

Nu har vi haft en rejäl vinter i hela landet vilket den senaste tiden inneburit att frukt och bärresurserna börjat tryta ordentligt. Den här tiden och ett par månader framåt brukar vara den tuffaste tiden för fågel och vilt därför att resurserna nu börjar ta slut. En klar fördel vore om töandet skulle kunna sätta igång när mars månad tar vid. Sen är det ju alltid bra att lägga ut lite delade äpplen mm till trastfåglar, det betalar igen sig när koltrastarna börjar sjunga in våren…

Om man som naturfotograf vill ha bilder på sidensvans, björktrast eller annat som kan tänkas äta frukt så är detta rätt årstid, om man vet var det finns ett gammalt fruktträd som fortfarande har kvar lite frukt vill säga. En fördel är att fåglarna nu är så upptagna med att äta att de glömmer bort att vara rädda för människor, det är bara höken de är rädda för. Dessa plåtade jag i lördags och idag söndag.

2011-02-15

Skötseln av naturreservaten i Stockholm får underkänt

Filed under: debatt,naturvård — Tags: , — Dan Andersson @ 03:38

Såg på lokala nyheterna ABC nytt att våra naturreservat i huvudstaden är kraftigt eftersatta i sin skötsel och att exploatering i närområden hotar reservatens värden. Som ett exempel tog man södra järvafältet och det kulturreservat som finns där. Jag är mycket väl insatt i det området eftersom jag har gjort häckfågeltaxeringen vid skogvaktarkärret och Hästa groddamm. Jag kan utan vidare hålla med om det som sades i inslaget, men till en början kan vägbygget vid skögvaktarkärret ha en positiv inverkan på häckande arter som stenskvätta, sädesärlor mfl och förra året häckade tofsviporna där men de blev hela tiden störda av den verksamhet som pågick där. Hur det kommer att bli när bygget väl är klart kan vi nog redan nu förutspå, betydligt mindre med arter kommer det att bli. Det känsligaste i just detta området är den stora betesäng som finns i direkt anslutning till bygget, där häckar bla ängspiplärka.

Vad kommer nu allt detta att resultera i? Jag tror att Stockholm inte kommer att vara lika “artigt” som det tidigare varit och våra naturvärden riskerar att i det långa loppet gå förlorade om man inte gör något nu. Jag vet ju själv hur illa ställt det är, efter att ha utbildat mig på biogeolinjen och läst dessa ämnen i 3,5 år men därefter endast haft sporadiska inventeringsuppdrag så inser man att man valt fel branch om man vill ha ett arbete som man kan försörja sig på…

Kolla inslaget här:

http://svt.se/2.33538/1.2326258/tva_av_atta_naturreservat_godkanda

2011-02-12

Snöröjning

Filed under: debatt — Tags: , , — Dan Andersson @ 14:49

Förra året var en tuff vinter för snöröjarna, de tjänade massor med pengar, men det kanske inte blev så värst bra röjt på sina ställen. I år är det ännu värre. Övergångsställen, cykel och gångvägar, trotoarer, i stort sätt alla ställen där folk behöver ta sig fram gåendes ligger det snömassor i parti och minut. Stadens tjänstemän har ännu inte riktigt greppat det här med våtmarksanläggningar som renar dagvatten från diverse smutsiga partiklar utan istället dumpar man snön i stora högar där det, när det smälter kommer att rinna ner i kulvertledda dagvattenledningar, helt orenat till våra sjöar. En tjänsteman tyckte inte att det var så farligt att man dumpade snön rakt ut i mälaren dvs samma sjö där vi tar vårt dricksvatten… Man kan nog säga att man inte alls från stockholms stad sida är förberedd när vintern väl kommer. Det är väl förståeligt att det kan bli kris någon gång, men varje år? Hur mycket har detta kostat staden och hur mycket har den bristfälliga halkbekämpningen kostat staten i form av sjukvårdskostnader när folk bryter ben och armar mm? Allt lidande som dessa människor fått stå ut med? Jag kan inte påminna mig att det var sådana här problem när gatukontoret hade snöröjningen men jag kanske har fel?

2011-02-03

Rågsved friområde, Kräpplaområdet

Filed under: debatt,naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 04:19

De byggplaner som verkar finnas hos vissa tycker jag man ska se som ett misstag under arbetets gång och därför  är det viktigt att alla som har en någorlunda känsla för natur och framförallt värdefull natur borde skriva under den namninsamling som pågår av flera intresseorganisationer som kräpplagruppen, kolonilottsföreningen mfl. Om en byggnation äger rum går höga naturvärden förlorade vilket vore en katastrof för den här regionen. Tror man kan skriva under namninsamlingen på: www.ekoparksyd.se eller på den här adressen:

namninsamling.se – Gratis och kvalitetssäkrade namninsamlingar

www.namninsamling.se