Dan Andersson

2011-04-30

Vår i Kräppla

Filed under: naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 03:35

Nu när våren äntligen är här går det oerhört fort allting, man hinner nästan inte med att se allt som kommer upp ur jorden. I en vardag där stress och fläkt är i en dominerande ställning för en människas liv blir dessa stunder av avkoppling som en lisa för själen. Fler människor borde få möjligheten att lära känna de avkopplande stunder naturen har att erbjuda. Den hassel/ek/lindmiljö som detta utgör har hela tiden olika utseenden beroende på vilken årstid man är där och betraktar. En renodlad granskog har inte denna utseendevariation.

vitsippeblomning i hassellunden

En art som finns i ganska stora förekomster i kräppla är vätterosen som ju är knuten till hassellundar med äldre hässlen. Oftast hittar man även andra arter i dessa äldre hässlen som indikerar på värdefulla miljöer och just detta hässle i kräppla är ovanligt i hela stockholsregionen, man är för duktig på att “sköta om” hasselbestånden genom att ta bort död ved osv…

vätteros som är en parasit på hassel

2011-04-26

Fåglar i trädgården

Filed under: fåglar — Dan Andersson @ 13:56

Idag var jag hos en kompis som hade ett par konstiga fåglar i sin trädgård. Konstiga var de i den mening att de aldrig setts tidigare i vilt tillstånd. Snygga är de också.

2011-04-15

Gökdalsdammen efter bygget av gasanläggningen

Filed under: debatt — Tags: , — Dan Andersson @ 05:21

Man kan väl konstatera att upplevelsen av gökdalens våtmarksanläggning nästintill försvunnit i det buller och det enorma stål/betongmonument som uppförts precis i kanten av våtmarken. Naturen tycks för vissa människor totalt sakna värde, vilket både detta och ett otal andra byggnationer i den förortsnära naturen klart visar. Det finns hur många exempel som helst på byggnader som inkräktat på höga naturvärden. Men det kanske är så att det är ett naturligt val för många att bortse från naturvärden? Undrar hur de skulle reagera om man gjorde tvärtom? Man skulle till exempel jämna stadshuset eller slottet  med marken för att anlägga en park eller våtmark? Eller jämna både södermalm och östermalm med marken för att skapa värdefulla biotoper istället?

Om man tänker i dessa termer kanske man kan förstå att folk som känner sig beroende av att få koppla av i en natur med höga naturvärden faktiskt ilsknar till när de får se område efter område i deras närmiljö skövlas på allt vad naturvärden heter. Just därför tycker jag att det är en smula märkligt att det inte går att samarbeta bättre än man gör idag. Låt den som har erfarenhet och kunskap om naturen få vara med i besluten om var man ska bygga och kanske kan den personen också ge ett alternativ till annan bebyggelseplats.

2011-04-12

Grodleken i majroskogen är i gång

Filed under: naturvård — Tags: , — Dan Andersson @ 14:25

Trots en dålig säsong i föryngringshänseende förra året visar det sig att det leker grodor vid majroskogen ändå. Grodor lever ganska länge vilket kan varit räddningen för denna populationen men för hur länge då? Det visade sig vid dagens besök att det fanns grodor endast vid 1 av 4 dammar. Man verkar inte tänkt till riktigt när det kommer till hur planeringen av dammarna gått till. Förra året gav jag lite kritik till projektgaranti och nu ser det ut som att de inte lyckats fullt ut i år heller. Det finns gott om kompetent folk att ta in för konsultation och kunskap finns det gott om. Hoppas man åtminstone kan plantera in lite vattenväxter i dammarna så att fotosyntesen kan skapa lite syre och på så sätt få mygglarverna att trivas bättre, det är ju vad grodynglen ska äta.

lekande vanlig groda

Sedan har vi även grodor som inte hunnit hitta någon partner än. Hanarna blir blå vid leken och de är lite mindre än honorna.

vanlig groda ensam hane