Dan Andersson

2011-04-12

Grodleken i majroskogen är i gång

Filed under: naturvård — Tags: , — Dan Andersson @ 14:25

Trots en dålig säsong i föryngringshänseende förra året visar det sig att det leker grodor vid majroskogen ändå. Grodor lever ganska länge vilket kan varit räddningen för denna populationen men för hur länge då? Det visade sig vid dagens besök att det fanns grodor endast vid 1 av 4 dammar. Man verkar inte tänkt till riktigt när det kommer till hur planeringen av dammarna gått till. Förra året gav jag lite kritik till projektgaranti och nu ser det ut som att de inte lyckats fullt ut i år heller. Det finns gott om kompetent folk att ta in för konsultation och kunskap finns det gott om. Hoppas man åtminstone kan plantera in lite vattenväxter i dammarna så att fotosyntesen kan skapa lite syre och på så sätt få mygglarverna att trivas bättre, det är ju vad grodynglen ska äta.

lekande vanlig groda

Sedan har vi även grodor som inte hunnit hitta någon partner än. Hanarna blir blå vid leken och de är lite mindre än honorna.

vanlig groda ensam hane

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment