Dan Andersson

2011-04-15

Gökdalsdammen efter bygget av gasanläggningen

Filed under: debatt — Tags: , — Dan Andersson @ 05:21

Man kan väl konstatera att upplevelsen av gökdalens våtmarksanläggning nästintill försvunnit i det buller och det enorma stål/betongmonument som uppförts precis i kanten av våtmarken. Naturen tycks för vissa människor totalt sakna värde, vilket både detta och ett otal andra byggnationer i den förortsnära naturen klart visar. Det finns hur många exempel som helst på byggnader som inkräktat på höga naturvärden. Men det kanske är så att det är ett naturligt val för många att bortse från naturvärden? Undrar hur de skulle reagera om man gjorde tvärtom? Man skulle till exempel jämna stadshuset eller slottet  med marken för att anlägga en park eller våtmark? Eller jämna både södermalm och östermalm med marken för att skapa värdefulla biotoper istället?

Om man tänker i dessa termer kanske man kan förstå att folk som känner sig beroende av att få koppla av i en natur med höga naturvärden faktiskt ilsknar till när de får se område efter område i deras närmiljö skövlas på allt vad naturvärden heter. Just därför tycker jag att det är en smula märkligt att det inte går att samarbeta bättre än man gör idag. Låt den som har erfarenhet och kunskap om naturen få vara med i besluten om var man ska bygga och kanske kan den personen också ge ett alternativ till annan bebyggelseplats.

2 Comments »

  1. Den lilla hackspetten ar enormt haftig!

    Comment by Peter Ericsson — 2011-05-02 @ 10:15

  2. En favorit, synd bara att de ska förstöra så många habitat i förorterna, nästan alla områden som har lite naturvärden verkar man vilja bebygga i dagsläget vilket jag tycker är skrämmande.

    Comment by Dan Andersson — 2011-05-06 @ 03:25

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment