Dan Andersson

2011-08-25

Tallticka eller grovticka

Filed under: naturvård,Uncategorized — Tags: — Dan Andersson @ 10:30

I Uppsala på ett ställe som nyligen inventerats växte på en tall, en underlig ticka som jag inte riktigt kände igen men det kan nog inte vara annat än en tallticka. I område skall det byggas nya bostäder och jag var ut med byggherren för att visa de naturvärden som finns. De var mycket tillmötesgående och markerade alla tallar med tallticka så att de kunde sparas för framtiden, jättebra.

tallticka

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment