Dan Andersson

2012-12-09

Ska alliansen i stadshuset gå rätt väg i frågan om Rågsveds friområde?

Filed under: Uncategorized — Dan Andersson @ 05:41

Man har nu informerat och protesterat om de byggplaner som allianspartierna kom med för flera år sedan. Det har gjorts en nyckelbiotopinventering av skogsstryrelsen, som stan själva tyckte var onödig eftersom de skulle göra den ändå, men först efter att man utlyst en tävling om vem som ritar de finaste husen…. Jag blev en smula förvånad själv över utslaget av inventeringen då >75% av området blev klassat som nyckelbiotop och en del blev klassat som naturvärde. Jag kan ju erkänna att jag faktiskt aldrig varit i en del av detta inventeringsområde och därmed inte hade en aning om vad som fanns där.
Då är det bara en fråga om när man i stadshuset skall kunna erkänna att detta var ett misstag? Att inte göra det vore som att begå politiskt självmord, ungefär som det ärendet på Söderåsen och den tunnel som absolut skulle borras igenom åsen som faktiskt inte ens är en ås, utan en horst.