Dan Andersson

2012-11-19

Riksföreningen för hänsynsfull jakt

Filed under: bågjakt,debatt,jakt,naturvård,Uncategorized — Tags: , — Dan Andersson @ 15:08

Ja så heter en förening som säger sig vilja ha en mer human jakt. I själva verket vill de förbjuda jakt helt och hållet i alla fall när man lyssnar på deras argumentation i många jaktfrågor. Visst finns det en del som kan diskuteras i jakten, ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Men varför ger man sig in i en argumentation när man till synes verkar sakna allt vad kunskap heter i ett ämne? Så tycks vara fallet när det diskuteras bågjakt inom dessa kretsar. Jag har själv lyssnat på dessa människors diskuterande när det kommer till bågjakt och de verkar sakna precis all kunskap som är möjlig för vem som helst att inhämta. Om vi tar en sak som de argumenterar hårt för så är det precisionen i dagens pilbågar, de hävdar med bestämdhet att det inte finns någon precision i detta vapen. Ok vi kan titta på en bild med en papperstavla som man använder vid vanligt fältskytte med pilbåge. Pilarna i denna bild är skjutna från 22 meter, alltså längre än det man brukar ange som medelavstånd vid bågjakt som är 18 meter. Dessa pilar är 3 helt olika vad anbelangar vikt, fjädring, spine och balans.

Tvättbjörnsfigur

Ja ni ser själva vad beträffar precisionen i detta vapen. Det finns en mängd fördelar med bågjakten, bla sprider den inget bly i naturen, den känns mer rättvis då den ger djuren en mer fair play, fler jägare kan få plats på samma mark, och risken för att någon annan ska komma till skada vid ett vådaskott är obefintlig. Ett argument som man brukar ta upp från motståndare är att det skulle ge så stor skadeskjutning, vilket är direkt felaktigt. De undersökningar jag tittat på har inte större skadeskjutningsfrekvens än det med kulvapen. En veterinär påstår att det skulle göra ondare att bli skjuten med en pil än med en kula, jag vill hävda det motsatta, eftersom mindre antal synapser och aktionspotentialer uppkommer. Det är ju det som får fibrinbildningen att sätta igång vilket får artärerna att börja spasma och dra ihop sig vid ett skott med en kula. Vid ett skott med en pil som skär av artärerna med ett rakblad uppkommer inte dessa spasmer och en snabbare urblödning kan då ske.

Hur ser det ut med bågjakten över världen då? Nordamerika har alltid haft bågjakt och som bågjägare får man i många stater en längre jakttid än de med kulvapen. I sydafrika bla finns områden som bara har bågjakt, och många andra länder i Afrika har denna jaktform. I Australien har man bågjakt och likaså i Nya Zeeland. I Europa är det flera länder som insett det positiva med denna jaktform och närmast oss har man bågjakt i Finland, på Åland, och i Danmark har man haft bågjakt ganska många år nu med positiva erfarenheter av det. Snart är det bara vi kvar och det är nog hög tid att även Sverige får ta del av denna ur många vinklar positiva jaktform.

2012-01-27

Jonas Sjöstedt och bågjakten

Filed under: bågjakt,debatt,jakt — Tags: , , — Dan Andersson @ 16:39

Jonas Sjöstedt som nytillträdd vänsterpartiledare har uttalat sig mycket negativt om bågjakt och jag undrar på vilka grunder? När man försöker få tag på dem för att ställa frågan rakt på ter det sig lika lätt som att åka tåg till månen… Om vänsterpartiet skall ha en miljögloria över sig får de nog tänka om i bågjaktsfrågan, eller varför är de i så fall emot en jaktform där det inte förekommer något bly eller koppar? VILL de ha jaktformer som sprider tungmetaller runt ikring sig? Jag förstår inte resonemanget om det inte bara handlar om ett felaktigt trevande efter röster. En jaktform som har flera miljoner utövare världen över och där man i undersökning efter undersökning visar på efffektiviteten i jaktvapnet som sådant och att det inte har fler skadeskjutningar än andra jaktformer, snarare färre. De djuretiska kraven uppfylls med råge samt att de ekologiska fördelarna talar i klarspråk. Är det inte då mycket dumt att i total avsaknad av kunskap i ämnet uttala sig negativt? Jag vill se någon med erfarenhet av jakt med pil och båge uttala sig men ingen i detta landet som sitter i beslutsfattande organ verkar ha någon som helst erfarenhet i ämnet. Uselt tycker jag.

Nu har jag hittat rätt mailadress till Sjöstedt och hoppas på ett svar som ger mig möjlighet att ha ett möte med hela deras partistyrelse och kanske framförallt den som är jaktpolitisk talesman, så de får en insikt i hur jakten med pil och båge fungerar. Kanske kan de också tänka sig att få en insikt i blyproblematiken och vad man bör ta hänsyn till där. Arbetet finns ju på jordbruksverket men även att tankas hem på denna sida under publikationer.

Har nu fått svar av Jonas och han bollar frågan vidare till Jens Holm som är talesperson i jaktfrågor inom vänsterpartiet, hoppas jag kan få en möjlighet att föra fram lite kunskap i dessa ämnen.

Nu har Jens Holm hört av sig via mail och han vill att jag ska skicka material som beskriver bågjakt, problemet är bara att det är så mycket att det blir svårt i ett enda mail…. Jag vill fortfarande få till ett möte och hoppas att så sker.

Ett möte ser inte ut att bli av inom den närmsta framtiden, därför har jag nu skickat 3 olika bågjaktsundersökningar som de kan ta del av. Om de fortfarande hävdar att bågjakt inte fungerar gör de sig bara en otjänst själva, framförallt när de inte VILL ta en dialog.

De 3 bågjaktsundersökningarna hade kommit bort sade Jens… Jag skickade igen och på någon dag hade han läst alla undersökningarna… Och var fortsatt negativt inställd till bågjakt… SUCK. Visserligen finns det ett gammalt talesätt som säger att det är svårt att lära gamla hundar att sitta, men det här är ju löjligt, när det finns nästan 4 miljoner bågjägare i hela nordamerika som tillsammans fäller nästan 1.5 miljoner storvilt årligen. I Danmark har man haft bågjakt i många år med mycket goda erfarenheter, som Jens härmed förnekar, i Finland har man också haft bågjakt i många år och nu även på Åland. Norrmännen har ansökt och det ser positivt ut så här långt. Bågjakt finns även i en mängd andra länder på olika kontinenter, även här med goda erfarenheter. Trots detta väljer Jens att inte ta till sig dessa kunskaper och jag kan förstå honom, politik handlar ju bara om röstfiske och inte alltid så mycket om sunt förnuft och då kan det gå så här. Jag kan ju säga att jag idag på skjutbanan efter ungdomsverksamheten var avslutad för dagen kom en herre fram och började prata och han var negativ även han, men efter att ha fått visat honom med skjutning på 10 meter där 3 pilar satt i tavlan så tätt att de hade kontakt med varandra + lite prat så var han lite mer postivt inställd till bågjakt…

2011-12-01

Meditativ aktivitet

Filed under: bågjakt,blandat — Tags: , , — Dan Andersson @ 13:43

Ibland kan det bli för mycket av det goda, eller onda, det finns ju en del att kämpa mot i dessa biologiskt analfabetiska dagar. Att vara arbetslös i flera månader för att därefter helt plötsligt stå med 3 jobb i luften samtidigt. Då kan vem som helst falla ifrån och tycka att det blir för mycket. Min medicin i det läget är att antingen sätta sig i skogen på en stubbe och bara lyssna på tystnaden (under förutsättning att det finns någon tystnad…) under tiden kommer det alltid fram någon fågel eller annat som kan beskådas. Eller så tar man en tur på bågskyttebanan och försöker att fokusera så mycket det går, det är också en effektiv avkoppling. Foto: Ulven.

avkoppling för alla åldrar och kön.

2011-06-02

Bowtech bows done it again

Filed under: bågjakt,jakt — Tags: , , , — Dan Andersson @ 15:35

Todays shooting with my new bowtech invasion cpx set at 68# and a draw length at 26 inches and goldtips xt hunter 7595 speaks for it selves. The shooting distance this time was 20 meters, a distance similar to hunting situations. Some people here in Sweden do not believe in the bow as a hunting weapon even if in North America over 3 million bowhunters fell about 1,5 million big game. The not-belivers here in Sweden doesn’t have any experince in bowhunting at all. All i want to say right now is thanks Bowtech and Gold tip for making such good archery equipment!

result of a good shooting bow

2010-05-09

Jakt med pil och båge

Filed under: bågjakt,jakt — Tags: , , , — Dan Andersson @ 12:22

Ett ämne som väldigt få blir tysta av om det kommer upp till diskussion är jakt med pilbåge, men eftersom vi inte haft bågjakt i det här landet sedan -38 eller något liknande blir det ju rätt naturligt att kunskaperna i detta ämne ofta är ganska bristfälliga. Bågjakten lär ha förbjudits för att skona viltstammarna från utrotning, okunskap redan då alltså… Bågjakten är idag utbredd över större delen av jorden och närmast oss har man haft denna jaktform en lång tid i Finland sedan kom Danmark och nu senast är det tillåtet även på Åland. Dagens pilbågar skiljer sig en hel del med de som användes på 30talet när jakten förbjöds här. Man har utvecklat compoundbågen i USA vilken har strängen i ett kabelsystem som är upphängt på hjul som i sin upphängning på själva bågen är fästade i kanten på hjulen vilket gör att när man drar strängen kommer hjulen att “vagga över” och det bildas ett let off, vilket i sin tur innebär att om bågen har en dragvikt på 50 pound och man har ett let off på 50% håller man i själva verket 25 pound när bågen är i fullt uppdrag.

compoundbåge gammal modell

Även pilarna har utvecklats en hel del sedan 30-talet, då använde man i USA ofta pilar av vit ceder. I dagsläget används inte ceder så ofta, nästan bara av de som skjuter traditionellt skytte dvs med långbåge eller recurve. När man gör jaktpilar idag använder man ofta aluminium eller kolfiberkomposit, dessa pilar blir helt raka och har mycket bra precision. Även själva spetsarna är av mycket hög kvalité och bladen som är rakbladsvassa kan vara 3 eller 4 bladiga är utbytbara och gjorda i rostfritt stål. En pil är minst lika effektiv som vilken jaktprojektil som helst, de rakbladsvassa spetsarna skär av artärer och mindre blodkärl utan att dessa “spasmar” och drar ihop sig vilket gör att blodflödet blir stort och djuret faller in i medvetslöshet och dör mycket snabbt. Ibland kan man vid bågjakt precis som man ibland ser vid kulvapenjakt få en “knall och fall” effekt.

jaktspetsar

På bilden ovan ser man lite olika typer av jaktspetsar, den främsta är dock en vanlig tavelspets, den till höger är en sk judopoint som är bra att övningsskjuta med, de gör att pilen inte gräver ner sig i marken utan istället reser sig upp så att den blir lätt att hitta. De andra är lite olika modeller med löstagbara blad.

Hur ser jag på jakt som ekolog? För mig är det ingenting märkvärdigt alls, jagat har vi gjort sedan vi etablerade oss efter inlandsisens reträtt, frågan är hur ska jakt bedrivas idag? För mig som ekolog har bågjakten en självklar plats i den svenska jaktkulturen, det finns mig veterligen ingen idag förekommande jaktform som har stora inslag av ekologi. Bågjakten är miljöriktig, den är ekologisk så tillvida att den mer efterliknar det predationstryck som utövas av “naturliga” predatorer.

Mer om jakt kan man även läsa i mitt exjobb som finns att tanka ner på denna sidan.