Dan Andersson

2010-05-09

Jakt med pil och båge

Filed under: bågjakt,jakt — Tags: , , , — Dan Andersson @ 12:22

Ett ämne som väldigt få blir tysta av om det kommer upp till diskussion är jakt med pilbåge, men eftersom vi inte haft bågjakt i det här landet sedan -38 eller något liknande blir det ju rätt naturligt att kunskaperna i detta ämne ofta är ganska bristfälliga. Bågjakten lär ha förbjudits för att skona viltstammarna från utrotning, okunskap redan då alltså… Bågjakten är idag utbredd över större delen av jorden och närmast oss har man haft denna jaktform en lång tid i Finland sedan kom Danmark och nu senast är det tillåtet även på Åland. Dagens pilbågar skiljer sig en hel del med de som användes på 30talet när jakten förbjöds här. Man har utvecklat compoundbågen i USA vilken har strängen i ett kabelsystem som är upphängt på hjul som i sin upphängning på själva bågen är fästade i kanten på hjulen vilket gör att när man drar strängen kommer hjulen att “vagga över” och det bildas ett let off, vilket i sin tur innebär att om bågen har en dragvikt på 50 pound och man har ett let off på 50% håller man i själva verket 25 pound när bågen är i fullt uppdrag.

compoundbåge gammal modell

Även pilarna har utvecklats en hel del sedan 30-talet, då använde man i USA ofta pilar av vit ceder. I dagsläget används inte ceder så ofta, nästan bara av de som skjuter traditionellt skytte dvs med långbåge eller recurve. När man gör jaktpilar idag använder man ofta aluminium eller kolfiberkomposit, dessa pilar blir helt raka och har mycket bra precision. Även själva spetsarna är av mycket hög kvalité och bladen som är rakbladsvassa kan vara 3 eller 4 bladiga är utbytbara och gjorda i rostfritt stål. En pil är minst lika effektiv som vilken jaktprojektil som helst, de rakbladsvassa spetsarna skär av artärer och mindre blodkärl utan att dessa “spasmar” och drar ihop sig vilket gör att blodflödet blir stort och djuret faller in i medvetslöshet och dör mycket snabbt. Ibland kan man vid bågjakt precis som man ibland ser vid kulvapenjakt få en “knall och fall” effekt.

jaktspetsar

På bilden ovan ser man lite olika typer av jaktspetsar, den främsta är dock en vanlig tavelspets, den till höger är en sk judopoint som är bra att övningsskjuta med, de gör att pilen inte gräver ner sig i marken utan istället reser sig upp så att den blir lätt att hitta. De andra är lite olika modeller med löstagbara blad.

Hur ser jag på jakt som ekolog? För mig är det ingenting märkvärdigt alls, jagat har vi gjort sedan vi etablerade oss efter inlandsisens reträtt, frågan är hur ska jakt bedrivas idag? För mig som ekolog har bågjakten en självklar plats i den svenska jaktkulturen, det finns mig veterligen ingen idag förekommande jaktform som har stora inslag av ekologi. Bågjakten är miljöriktig, den är ekologisk så tillvida att den mer efterliknar det predationstryck som utövas av “naturliga” predatorer.

Mer om jakt kan man även läsa i mitt exjobb som finns att tanka ner på denna sidan.

2010-01-21

Träffpunkten…

Filed under: jakt — Dan Andersson @ 11:15

Igår var jag ute vid skjutbanan för att testa hur det går att skjuta med patroner där kulan sitter lite snett i hylsan. Förändras precisionen? Det blåste en del från höger vilket kunde påverka kulorna lite. När jag väl satt mig tillrätta i skjutbänken och börjat rikta in vapnet kom en hökuggla flygande bakom ryggen och satte sig i björkarna ovanför skjutvallen. Jag tänkte att han skulle tappa fjädrarna när jag börjar skjuta men icke! Efter 13 skott satt han fortfarande kvar i björken och inte förrän jag var 50 meter ifrån flög den iväg. Skyttet skedde från 100 meter.

Träffbilden blev såhär:                                                                                               och så här ser en hökuggla ut…

hökuggla

träffbild

« Newer Posts