Dan Andersson

2011-04-15

Gökdalsdammen efter bygget av gasanläggningen

Filed under: debatt — Tags: , — Dan Andersson @ 05:21

Man kan väl konstatera att upplevelsen av gökdalens våtmarksanläggning nästintill försvunnit i det buller och det enorma stål/betongmonument som uppförts precis i kanten av våtmarken. Naturen tycks för vissa människor totalt sakna värde, vilket både detta och ett otal andra byggnationer i den förortsnära naturen klart visar. Det finns hur många exempel som helst på byggnader som inkräktat på höga naturvärden. Men det kanske är så att det är ett naturligt val för många att bortse från naturvärden? Undrar hur de skulle reagera om man gjorde tvärtom? Man skulle till exempel jämna stadshuset eller slottet  med marken för att anlägga en park eller våtmark? Eller jämna både södermalm och östermalm med marken för att skapa värdefulla biotoper istället?

Om man tänker i dessa termer kanske man kan förstå att folk som känner sig beroende av att få koppla av i en natur med höga naturvärden faktiskt ilsknar till när de får se område efter område i deras närmiljö skövlas på allt vad naturvärden heter. Just därför tycker jag att det är en smula märkligt att det inte går att samarbeta bättre än man gör idag. Låt den som har erfarenhet och kunskap om naturen få vara med i besluten om var man ska bygga och kanske kan den personen också ge ett alternativ till annan bebyggelseplats.

2011-02-15

Skötseln av naturreservaten i Stockholm får underkänt

Filed under: debatt,naturvård — Tags: , — Dan Andersson @ 03:38

Såg på lokala nyheterna ABC nytt att våra naturreservat i huvudstaden är kraftigt eftersatta i sin skötsel och att exploatering i närområden hotar reservatens värden. Som ett exempel tog man södra järvafältet och det kulturreservat som finns där. Jag är mycket väl insatt i det området eftersom jag har gjort häckfågeltaxeringen vid skogvaktarkärret och Hästa groddamm. Jag kan utan vidare hålla med om det som sades i inslaget, men till en början kan vägbygget vid skögvaktarkärret ha en positiv inverkan på häckande arter som stenskvätta, sädesärlor mfl och förra året häckade tofsviporna där men de blev hela tiden störda av den verksamhet som pågick där. Hur det kommer att bli när bygget väl är klart kan vi nog redan nu förutspå, betydligt mindre med arter kommer det att bli. Det känsligaste i just detta området är den stora betesäng som finns i direkt anslutning till bygget, där häckar bla ängspiplärka.

Vad kommer nu allt detta att resultera i? Jag tror att Stockholm inte kommer att vara lika “artigt” som det tidigare varit och våra naturvärden riskerar att i det långa loppet gå förlorade om man inte gör något nu. Jag vet ju själv hur illa ställt det är, efter att ha utbildat mig på biogeolinjen och läst dessa ämnen i 3,5 år men därefter endast haft sporadiska inventeringsuppdrag så inser man att man valt fel branch om man vill ha ett arbete som man kan försörja sig på…

Kolla inslaget här:

http://svt.se/2.33538/1.2326258/tva_av_atta_naturreservat_godkanda

2011-02-12

Snöröjning

Filed under: debatt — Tags: , , — Dan Andersson @ 14:49

Förra året var en tuff vinter för snöröjarna, de tjänade massor med pengar, men det kanske inte blev så värst bra röjt på sina ställen. I år är det ännu värre. Övergångsställen, cykel och gångvägar, trotoarer, i stort sätt alla ställen där folk behöver ta sig fram gåendes ligger det snömassor i parti och minut. Stadens tjänstemän har ännu inte riktigt greppat det här med våtmarksanläggningar som renar dagvatten från diverse smutsiga partiklar utan istället dumpar man snön i stora högar där det, när det smälter kommer att rinna ner i kulvertledda dagvattenledningar, helt orenat till våra sjöar. En tjänsteman tyckte inte att det var så farligt att man dumpade snön rakt ut i mälaren dvs samma sjö där vi tar vårt dricksvatten… Man kan nog säga att man inte alls från stockholms stad sida är förberedd när vintern väl kommer. Det är väl förståeligt att det kan bli kris någon gång, men varje år? Hur mycket har detta kostat staden och hur mycket har den bristfälliga halkbekämpningen kostat staten i form av sjukvårdskostnader när folk bryter ben och armar mm? Allt lidande som dessa människor fått stå ut med? Jag kan inte påminna mig att det var sådana här problem när gatukontoret hade snöröjningen men jag kanske har fel?

2011-02-03

Rågsved friområde, Kräpplaområdet

Filed under: debatt,naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 04:19

De byggplaner som verkar finnas hos vissa tycker jag man ska se som ett misstag under arbetets gång och därför  är det viktigt att alla som har en någorlunda känsla för natur och framförallt värdefull natur borde skriva under den namninsamling som pågår av flera intresseorganisationer som kräpplagruppen, kolonilottsföreningen mfl. Om en byggnation äger rum går höga naturvärden förlorade vilket vore en katastrof för den här regionen. Tror man kan skriva under namninsamlingen på: www.ekoparksyd.se eller på den här adressen:

namninsamling.se – Gratis och kvalitetssäkrade namninsamlingar

www.namninsamling.se

2011-01-23

75-dagarsregeln

Filed under: debatt — Tags: , , , — Dan Andersson @ 05:58

Som arbetslös fanns ett bra alternativ, att arbeta som timanställd med diverse uppgifter som man kan koppla ihop med sin utbildning. Ända till den här aliensregeringen införde 75 dagarsregeln, vilken i stort innebär att om man har 300 dagar att stämpla för och tar ett arbete på 8 timmar en måndag men inte får något jobb de övriga dagarna, då bakar man in 75 dagar i de dagar man har kvar att stämpla och dessa dagar man inte får något jobb de övriga 32 timmarna den veckan dras på de 75 dagarna och när de 75 dagarna är slut får man ingen ersättning alls om man tar ett jobb en dag men inte får jobb de resterande dagarna den veckan. Låter det krångligt? Gissa hur det är om man är arbetslös och bara får timjobb?

Den här regeringen säger att det ska löna sig att arbeta men den här regeln talar om för folk att antingen arbetar du heltid eller inte alls och hur ofta får en timanställd heltidsarbete?

Detta är bara ytterligare ett exempel på vad som händer när politiker tar tag i en fråga som berör de som lever i verkligheten. Med tanke på att en viss politiker nämnde något om verklighetens folk men sedan själv lever i en drömvärld så känns hela det uttalandet bara skrattretande.

Skrota den här usla regeln så att folk törs sätta igång att arbeta istället, man ska väl inte straffas om man vill arbeta?

« Newer PostsOlder Posts »