Dan Andersson

2010-06-27

Slåttermarker i västsverige

Filed under: natur,naturvård — Tags: , , , — Dan Andersson @ 02:25

Onsdagen den 23:e gjorde jag en snabbvisit över dagen i trakterna kring Alingsås för att kalibrera mig med några naturvårdskollegor, vi skulle se hur jämspelta vi var i bedömningarna av naturvärden. Vi hade lite tur och träffade på två inventerare från länsstyrelsen som visade oss på späd ögontröst som har blivit riktigt ovanlig i sydsverige.

späd ögontröst

Jag fick även turen att få se slåttergubbe som också den minskat överlag varteftersom slåttermarkerna minskat i areal. Slåttergubben är verkligen en vacker blomma vilken vore bra om vi fick tillbaks på flera håll.

slåttergubbe

Vi såg även en hel del andra roliga arter, och det som var kul för mig som kommer från den östra delen av landet var alla frullanior, både klippfrullania och hjälmfrullania var vanliga här och det är de inte i stockholmstrakten. På deras hässlen fanns mängder med krusulota men inga hasseltickor som vi har, det fanns heller inte så mycket läderskål som vi har. Vi hittade almlav på ask vilken har ett högt signalvärde och signalerar lång kontinuitet på gamla ädellövträd, det har alltså funnits gamla ädellövträd under lång tid i området. En givande dag var det!