Dan Andersson

2010-06-19

Roliga arter i Uppland

Filed under: natur — Tags: , , , , , , — Dan Andersson @ 02:37

I torsdags var det dags för ännu en tur till det uppländska Roslagen och dess omgivningar. Man börjar nästan bli lite van vid att ta sig dit om man vill se något riktigt roligt. Det småbrutna jordbrukslandskapet och de många blomstrande skogsvägarna har ofta mycket höga värden rent mångfaldsmässigt, sedan gör ju kalkhalten i marken sitt också. När inlandsisen drog sig tillbaks norrut hyvlade den av en del av den kalkberggrund som finns ute i Öregrund och deponerade det över hela det uppländska slättlandskapet vilket skapade de bördiga jordar man har idag. Det finns även en del kalkintrusioner som kommer upp i dagen lite varstans i Uppland, vilket gynnar flertalet växter som tex orkideér. Flera av de lokaler vi varit på den sista tiden håller en rik flora och insektsfauna, många av de dagfjärilar som är på väg att försvinna ut ur vår fauna finns i Uppland.

2010-04-13

Naturvård, ska det vara ideellt?

Filed under: debatt — Tags: , , — Dan Andersson @ 03:41

Att naturvården har fått stryka på foten är väl inget nytt och politikerna är ju glada så länge vi har minimala kostnader för just naturvården. Nu senast drog den här regeringen in de enda naturvårdsanslag som fanns, 200 miljoner kronor, det ska väl användas för att köpa in skyddsvärd skog för, men frågan är om syftet (att uppnå 1 mijömål (levande skogar)) kommer att uppnås? Tror inte det, den lilla andel skog som kommer att skyddas genom denna åtgärd räcker inte på långa vägar. Istället står vi helt utan resurser till att öppna upp för det igenväxande eklandskapet, skapa sumpskogar, anlägga våtmarker, eller att skapa arbeten för fler naturvårdsbiologer genom att inventera av våra skogar och kartlägga de med högst naturvärden.

Det kanske låter en smula tjatigt allt det som skrivs här men så här ser verkligheten ut och förlorar vi mer mångfald kommer vi i framtiden få allt större svårighet att klara vår försörjning, tänk bara på vilken nytta alla pollinerare gör, fanns inte de skulle vi inte få någon frukt eller andra vegetabilier vi skulle inte klara oss många år utan dem och om man då inte kan inse hur viktiga de är biter man sig själv i svansen.

Slutsatsen av detta blir att det är dumt att inte lyssna på de som har kunskap i dessa ämnen som man gör idag, det kan få långtgående konsekvenser i framtiden helt enkelt. Låt naturvård få kosta, det har vi råd med, vi kan inte klandra andra länders naturvårdsproblemtik när vi inte är ett steg bättre själva.