Dan Andersson

2011-12-09

Födslar och dödslar

Filed under: Uncategorized — Tags: — Dan Andersson @ 18:15

Läser just nu en mycket bra bok av Heribert Kalchreuter som är en tysk professor i viltbiologi och boken heter på vildtets vilkår och är skriven på danska. Han beskriver på ett mycket utförligt och bra sätt hur viltstammar går upp och och ned beroende av faktorer som väder, föda mm men tar även med jakt som en påverkande faktor i vissa sammanhang, den här boken kan varmt rekomenderas. Undrar förresten hur det är ställt med vissa känsliga arter efter 2 vintrar med kallt väder… kurrarna kan ha tagit stryk.

kungsfiskare