Dan Andersson

2010-06-09

Groddammarna i majroskogen del3

Filed under: naturvård — Tags: , , , , — Dan Andersson @ 04:57

Igår var jag till majroskogen för att titta till de groddammar man grävde ur i höstas när man påbörjade arbetet med att bygga bussgarage på en “outnyttjad” naturmark. Man skulle göra detta för att kompensera förlusten av de lekplatser som skulle gå om intet i och med bygget . Det jag fick se gjorde mig less helt enkelt, tidigare var ju groddammen där bygget pågår idag och där fanns det vatten. Det kanske finns en anledning till att groddammen låg där den gjorde från början? Idag är där en husgrundsgrop full med vatten, medan den konstgjorda groddammen i det närmaste är tom på vatten. Hur förklarar ni det projektgaranti? Man borde sett till att inte jorden var så permeabel som den är idag, då kanske det hade gått bättre och jag är säker på att ni kan bättre än så här:

groddamm...

2010-04-02

Grodorna i majroskogen.

Filed under: naturvård — Tags: , — Dan Andersson @ 02:38

Tidigare har jag skrivit om den förstörelse bussgaraget vid majroskogen kommer att innebära och att de grodor som leker vid denna plats kommer att drabbas av detta bygge. Helt klart får det en negativ konsekvens för groddjuren och de dammar man anlade som kompensation var till en början en ren katastrof. Jag mailade den som var ansvarig på projektgaranti.se men fick aldrig något svar. problemet var att när man gjorde den ena dammen skulle ett tillflöde rinna till dammen, men vatten rinner som bekant nedåt pga gravitationen. I förra veckan var jag där och tittade till det hela men det hade inte hänt någonting med tillflödet så jag tog kort och gott och ringde upp personen ifråga och nu började det hända saker! Jag sa att jag gjort en fördämning så att vattnet skulle rinna till dammen men att den behövde förstärkas samt att det behövdes detritus till bottnen på de nyanlagda dammarna, detritus visste han inte vad det var (dött organsikt material.)

Döm om min förvåning, när jag var tillbaks dagen efter var det en stabil jättefin snickrad fördämning som kommer att hålla betydligt bättre än min provisoriska, under förutsättning att ingen illbatting får för sig att det bara måste förstöras… Ett nytt problem hade dykt upp, i utloppet på dammen hade vattnet tagit sig under den planka som skulle fungera som fördämning där. Spadar åkte fram och det var bara att gräva och fylla igen utloppet så nu höjde vi dessutom vattennivån i dammen. Samma sak gjorde i damm nr 2 efter att vi haft ut grenar och förna, ruttnande löv mm så att det inte bara var en blank vattenspegel på ytan. Den riktiga glädjen infann sig när Linnea hittade den första grodan! En hanne, sedan hittade vi även 2 honor.

Hoppas nu bara att vattnet får hållas kvar i dammen och att grodorna inte tar sig in på byggarbetsplatsen…

lekande Rana temporaria