Dan Andersson

2010-05-11

Spridningsseminarium

Filed under: debatt,naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 05:01

Häromdagen var jag på ett seminarium på Stockholms universitet, det skulle handla om spridningsmönster, alltså hur djur och växter ska kunna sprida sig i gröna kilar eller i landskapet i stort. Jag tror att vi naturvetare ofta slänger oss med ord som den stora allmänheten inte begriper ett dugg av, tex kröp det fram ett ord som har samma innebörd som ordet spridningsmönster, konnektivitetszoner var ordet, tjusigt men jag tror inte den breda allmänheten blir klarare över vad det här handlar om. Det finns flera andra ord också, biodiversitet istället för biologisk mångfald. Hursomhelst var detta seminarium väldigt intressant och det beskrev många av de problem vi har i dagsläget med den stora samhällsutbyggnaden som håller på att ske. Flertalet värden i de södra förorterna håller på att gå förlorade vilket jag skrivit om en del tidigare.

På tv igår kom även detta upp på tapeten och moderaten Langby som håller trådarna för RUFS (regional utvecklingsplan för stockholmsregionen) påpekade att vi inte alls skulle ta några naturvärden i anspråk, vilket är helt befängt, om vi bara tar ett exempel här i vantör/farsta så är inte majroskogen längre en del av hanvedenkilen, den har blivit en isolerad ö (konnektivitetszonen har gått förlorad). Man undrar vad Langby mfl gjorde under biologilektionerna i skolan? Sov de igenom dessa? Självfallet kommer flertalet kilar att få stryka på foten, inte bara hanvedenkilen. Även norr om staden kommer de grönytor som utgör flertalet djur och växtarters spridningskorridor att försvinna och det är inte så konstigt, tänk er att vi ska få in ett Göteborg i Stockholm… Att då stå och säga att de gröna kilarna inte kommer att påverkas är i det närmaste som att dumförklara sig själv tycker jag.

Bruten konnektivitet i majroskogen