Dan Andersson

2011-01-31

Änder

Filed under: fåglar — Tags: , , — Dan Andersson @ 17:15

Förr i tiden tyckte man att om tvår “arter” parade sig men inte fick fertil avkomma kunde de anses som just två olika arter. Riktigt så enkelt är det inte, flera av våra änder kan para sig och få hur fertil avkomma som helst. För att bedöma vad som är en art måste ganska många parametrar läggas in i bedömningen. En sak som ofta förbisetts är tankesättet över geografiska gränser och fåglars utbredning. Även om fåglar flyttar långa sträckor så bör man titta på var de håller till under häckningsperioden, vissa arter lever i kanten av sin utbredning och det är inte sällan där som en uppblandning av gener sker. Man kan ju dra en parallell till fläckugglan i V- NV Nordamerika, där en del av en population vandrade norrut för att sedan etablera sig på behörigt avstånd från den ursprungliga populationen. En barriär mellan de två populationerna innebar att den genetiska skillnaden blivit så stor att man nu kunde tala om två arter, detta kallar vi för allopatrisk artbildning.

Nu såg jag i och för sig en krickhane vid Gudöån tillsammans med en gräsandhona som han försvarade energiskt mot gräsandshanar. Det kommer säkert inte bidra till någon ny artbildning på direkten men om det får fortsätta kanske det blir så om hundra år? Vore kul att se hur avkomman ser ut mellan dessa individer om inte annat (honan är på bilden tillfälligt borta, gräsandshanen i förgrunden var en av många som krickan jagade bort).

kricka vid gudåön