Dan Andersson

2010-12-04

Gratis julgranar åt folket!

Filed under: naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 04:03

Såg på nyheterna igår om granar i Göteborg som någon ringbarkat för att ta död på dem. I inslaget ondgjorde sig en parkskötare över tilltaget och visade reporten runt i området. Flera tusen granar hade blivit ringbarkade enligt parkskötaren. Jag tycker att den som gjort detta borde få ett naturvårdspris av något slag, ska förklara varför. Granen har under de senaste 2-300 åren spridit sig kraftigt över landet, framförallt beroende på två orsaker, dels är vi mycket duktiga på att släcka skogsbränder. När det brann för över hundra år sedan brann det ordentligt och en gran klarar inte en skogsbrand lika bra som en tall eftersom de har betydligt tunnare bark. Vi har också genom att plantera gran på alla möjliga biotoper skapat en grogrund för granen att ta över där andra trädslag tidigare funnits. Granen håller inte heller lika bra för en storm eftersom rötterna ligger väldigt ytligt till skillnad från tallen som skjuter en pålrot betydligt djupare. Vilket då betyder att stormar är bra för mångfalden, men varför envisas man med att plantera gran när man från naturvårdshåll redan på 60-talet efter den första riktigt stora stormen varnade för att granarna kommer att åka i backen?

Granen är det träslag som håller lägst diversitet på den biologiska sidan, men man kan inte avverka all gran rakt av därför att till skillnad från oss människor blir även granar precis som andra träd värdefullare ju äldre de blir och en riktigt gammal gran kan ha flera arter av signalvärde, tex trådticka, brandticka, granticka, mfl. Hur ska man då hantera granbestånden? Det allra bästa är alltså att bevara de gamla granarna som finns och procentuellt avverka yngre granar, ungefär såhär: granar 80 år och äldre= allt sparas, 50-80 år= 75% avverkas, 30-50 år= 90% avverkas, 0-30 år allting avverkas. På det sätter skulle vi få en ökad mångfald i de skogar där granen alltmer tar över trädslag som ek, hassel, lind, lönn, ask, alm mfl.

Vilka djur tycker om granen då? Tex korsnäbbar, ekorrar, hackspettar (treåig hackspett ringbarkar gran för att få ut kådan) men annars är det väldigt få arter som är beroende av gran till skillnad från ek där ett tusental arter är beroende av eken. Allt detta sammantaget förutom att granen snabbt konkurrerar ut andra trädslag gör att man borde i naturvårdsplaneringen få ett ökat uttag av gran och varför inte gratis julgranar åt folket!? Då får man ju så att säga två flugor i en smäll.

gran med korsnäbbar, bändel och mindre