Dan Andersson

2010-08-13

Några insekter i Skåne.

Filed under: naturvård — Tags: , , , — Dan Andersson @ 07:29

I Skåne finns en hel del intressant och roligt att se, både insekter, växter,  fåglar och däggdjur. Det blev några bilder på lite fjärilar mm under en vistelse där nyligen. I Skåne verkar det lika dåligt med naturvårdsbiologarbeten som hemma i Stockholm. Jag vet inte hur mycket mer hotad den värdefulla naturen är i Skåne om man jämför med Stockholm, det exploateras för fullt överallt och Malmö är nog inget undantag. Limhamns kalkbrott är ett ställe där man brutit kalksten länge och som idag hyser en mängd intressanta och rara växter, och det området har fått skyddsstatus istället för att man exploaterar. Limhamn är även en mycket bra fjärilslokal där jag bla såg rödfläckig blåvinge. Vid den ekologiska forskningsstationen vid Krankesjön, Stensoffa hade vi kartfjäril och myskbock mm. Vid Benestads backar som även besöktes under biogeoutbildningen hade vi även backvisslare. Vattnet i Öresund däremot verkar inte så rent, Linnea blev dålig efter en kallsup, kräktes och fick feber.