Dan Andersson

2012-03-29

Kräppla

Filed under: blandat,debatt,natur,naturvård,Uncategorized — Tags: , — Dan Andersson @ 02:07

Idag skall det tas ett beslut i frågan om Kräppla ska exploateras med bostäder eller ej. Detta området har så höga naturvärden att det borde biotopskyddas, ändå förekommer att folk har motorsågskurser i området och fullständigt demolerar höga naturvärden. Jag trodde att vi blivit klokare med tiden men det ser inte så ut, när inte ens politiker och beslutsfattare kan förstå värdet av den biologiska mångfalden. Jag kan förklara i väldigt kort drag: det fanns en gång en professor som påstod att mänskligheten klarar sig på 10 arter och det stämmer faktiskt. Men för hur lång tid då? Om vi tänker oss att några av dessa arter interagerar med varandra och är en smula beroende av varandra, ja då blir detta ekosystem med våra 10 arter mycket känsligt, för vad händer om 1 eller 2 av dessa arter dör ut pga sjukdom eller något annat? Jo då drar de med sig de andra arterna också och vips så har vi ett kollapsat ekosystem. Då dör vi. DÄRFÖR är biologisk mångfald viktigt och om vi i dagsläget med den kunskap vi har inte kan hålla kvar eller utveckla den biologiska mångfalden, ja då ser det rätt illa ut.

2011-04-30

Vår i Kräppla

Filed under: naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 03:35

Nu när våren äntligen är här går det oerhört fort allting, man hinner nästan inte med att se allt som kommer upp ur jorden. I en vardag där stress och fläkt är i en dominerande ställning för en människas liv blir dessa stunder av avkoppling som en lisa för själen. Fler människor borde få möjligheten att lära känna de avkopplande stunder naturen har att erbjuda. Den hassel/ek/lindmiljö som detta utgör har hela tiden olika utseenden beroende på vilken årstid man är där och betraktar. En renodlad granskog har inte denna utseendevariation.

vitsippeblomning i hassellunden

En art som finns i ganska stora förekomster i kräppla är vätterosen som ju är knuten till hassellundar med äldre hässlen. Oftast hittar man även andra arter i dessa äldre hässlen som indikerar på värdefulla miljöer och just detta hässle i kräppla är ovanligt i hela stockholsregionen, man är för duktig på att “sköta om” hasselbestånden genom att ta bort död ved osv…

vätteros som är en parasit på hassel

2011-02-03

Rågsved friområde, Kräpplaområdet

Filed under: debatt,naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 04:19

De byggplaner som verkar finnas hos vissa tycker jag man ska se som ett misstag under arbetets gång och därför  är det viktigt att alla som har en någorlunda känsla för natur och framförallt värdefull natur borde skriva under den namninsamling som pågår av flera intresseorganisationer som kräpplagruppen, kolonilottsföreningen mfl. Om en byggnation äger rum går höga naturvärden förlorade vilket vore en katastrof för den här regionen. Tror man kan skriva under namninsamlingen på: www.ekoparksyd.se eller på den här adressen:

namninsamling.se – Gratis och kvalitetssäkrade namninsamlingar

www.namninsamling.se