Dan Andersson

2010-09-02

Tidningen Mitti söderort och avsaknaden av demokrati.

Filed under: debatt — Tags: , — Dan Andersson @ 13:38

Ja så skulle man kunna säga med tanke på att bostadsrättsföreningen lådkameran fått orera med rena osanningar i tidningen utan att motparten fått bemöta detta vid något enda tillfälle. Detta kan knappast vara förenligt med god pressetik och motsvarar knappast de förväntningar medborgarna har på en tidning. Man har även tillåtit människor att skriva obehindrat som förespråkar utbyggnaden av de marker som har höga biologiska värden utan att låta expertis få ge svar på tal. Detta är inte heller förenligt med demokratiska regler. Med tanke på att det finns bestämmande i stadhuset som kan fälla yttranden som att de gröna kilarna är öppna sår i stadslandskapet, inser man att vissa människor är biologiska analfabeter på riktigt, vilket är en smula skrämmande.

Dessa människor hinner förstöra massor med biologiskt värdefulla marker, och när det värdefulla gått till spillo rycker de bara på axlarna och säger att de inte visste, men är det inte ett krav att man ska veta om man ska bestämma? Och gäller inte detta även för en chefredaktör? I hyresgästföreningens egen tidning fick lådkamerans egen pinoccio gnälla över hur synd det var om dem eftersom en enda person satt käppar i hjulet för dem. Denna enda person företrädde de som INTE ville ha någon bostadsrättsförening och inget annat. I detta fallet hade inte ens chefredaktören läst artikeln ifråga innan den trycktes… Just nu spelar det inte så stor roll för det är redan försent med allting, bostadsrättsföreningen är bildad och våra barns möjlighet att skaffa en första billig hyresrätt är därmed ytterst begränsad. Åtskilliga marker med höga naturvärden är redan planerade att bli bebyggda. Är det månne så att politikerna inte bara styr familjebostäder utan även tidningen mitti söderort?