Dan Andersson

2010-08-26

Hur är det ställt med östersjön egentligen?

Filed under: debatt — Tags: , , , — Dan Andersson @ 01:29

Rapport efter rapport om hur illa ställt det är med östersjön har kommit på löpande band nu under flera år, men finns det någon politiker från alliansen som reagerat på dessa rapporter? Det verkar inte så för ingenting händer i vanlig ordning. Det man från alliansens sida lyckats göra är att plocka bort 200 miljoner kronor som varit ämnade för naturvårdande åtgärder och lagt det på att köpa in skog, allt för att göra ett hastigt försök att uppfylla ett av 16 miljömål, men kommer det att lyckas? Näe 200 miljoner kronor är ingenting i skogssammanhang och när det handlar om naturvårdsåtgärder räcker inte de 200 miljonerna som var avsatta heller, det skulle snarare behövas uppemot 2 miljarder för att vi ska lyckas hindra den enorma förlusten av biologisk mångfald vi nu går igenom. Hur ska man lyckas få fram så mycket pengar? Det går inte, och under tiden kommer många arter i inlandet och ett antal arter i östersjön som  ejdrar, trutar, svanar och andra arter att försvinna från flera håll, allt medan östersjön blir än mer övergödd och B-vitaminbristen blir alltmer påtaglig, samtidigt som de som ska stå ansvariga för att vi klarar av att rädda östersjön slår ifrån sig allt ansvar och bara vill tjäna ännu mer pengar själva.

2010-07-28

Algblomning

Filed under: debatt,naturvård — Tags: , — Dan Andersson @ 15:37

Hörde på nyheterna att algblomningen är i full gång i Östersjön. Lyssnade de inte på Fredrik Reinfeldt vid förra valet? Han har ju sagt att det inte finns någon algblomning, det är ett överdrivet problem enligt honom. Han sa så i DN vid förra valet, Fredrik måste väl ha massor av kunskap och erfarenhet av marinekologi? Eller är det nåt lurt här? Som vanligt har politikerna visat framfötterna och för att klara skinnet eller åtminstone försökt att rädda det som är kvar av deras hud så sopar de problemet under mattan. Varför vill de inte satsa på att rädda det som finns kvar av Östersjön? Rätta till kväve/fosfor balansen? De kanske inte vet vad det betyder….