Dan Andersson

2011-03-21

Lunglav i Tyresö slott

Filed under: natur — Tags: , , , , — Dan Andersson @ 09:03

Jag har besökt Tyresö slott ett otal gånger men ändå aldrig sett någon lunglav. Varje gång jag varit därute har jag tyckt att det borde vara ett perfekt ställe för just denna rödlistade signalart, den trivs ju bra på gamla ädellövträd och var finns det inte massor av gamla ädellövträd om inte i Tyresö slott och dess parkmiljö? Flera olika ädellövträd finns det dessutom där som alm, ask, lind, ek, hästkastanj, lönn, bok, blodbok mm mm. Ett ställe man absolut måste besöka om man nu inte redan gjort det.

lunglaven vid Tyresö slott

2010-05-23

Rödlistade arter mm i kanten av kolmårdenhorsten

Filed under: blandat — Tags: , , — Dan Andersson @ 06:54

Igår var vi på en lokal som ligger nedanför kolmårdenhorsten där det fanns en ravin med humusfärgat vatten från själva platån där det finns en del kalkintrusioner. Kolmårdenmarmor är en känd sten som man har brutit för att göra stentrappor till portuppgångar mm. I kolmårdenmarmorn finns det gröna färger som är serpentin. Jordmånen i området blir kalkrik i och med marmorn vilket gynnar en rad växter som  orkideér mfl. Nu hade vi ju turen att inte bara titta på växter som är rödlistade och sällsynta, vi hittade en del insekter också, alla kanske inte rödlistade men nog så vackra ändå.