Dan Andersson

2011-03-21

Lunglav i Tyresö slott

Filed under: natur — Tags: , , , , — Dan Andersson @ 09:03

Jag har besökt Tyresö slott ett otal gånger men ändå aldrig sett någon lunglav. Varje gång jag varit därute har jag tyckt att det borde vara ett perfekt ställe för just denna rödlistade signalart, den trivs ju bra på gamla ädellövträd och var finns det inte massor av gamla ädellövträd om inte i Tyresö slott och dess parkmiljö? Flera olika ädellövträd finns det dessutom där som alm, ask, lind, ek, hästkastanj, lönn, bok, blodbok mm mm. Ett ställe man absolut måste besöka om man nu inte redan gjort det.

lunglaven vid Tyresö slott