Dan Andersson

2011-02-12

Snöröjning

Filed under: debatt — Tags: , , — Dan Andersson @ 14:49

Förra året var en tuff vinter för snöröjarna, de tjänade massor med pengar, men det kanske inte blev så värst bra röjt på sina ställen. I år är det ännu värre. Övergångsställen, cykel och gångvägar, trotoarer, i stort sätt alla ställen där folk behöver ta sig fram gåendes ligger det snömassor i parti och minut. Stadens tjänstemän har ännu inte riktigt greppat det här med våtmarksanläggningar som renar dagvatten från diverse smutsiga partiklar utan istället dumpar man snön i stora högar där det, när det smälter kommer att rinna ner i kulvertledda dagvattenledningar, helt orenat till våra sjöar. En tjänsteman tyckte inte att det var så farligt att man dumpade snön rakt ut i mälaren dvs samma sjö där vi tar vårt dricksvatten… Man kan nog säga att man inte alls från stockholms stad sida är förberedd när vintern väl kommer. Det är väl förståeligt att det kan bli kris någon gång, men varje år? Hur mycket har detta kostat staden och hur mycket har den bristfälliga halkbekämpningen kostat staten i form av sjukvårdskostnader när folk bryter ben och armar mm? Allt lidande som dessa människor fått stå ut med? Jag kan inte påminna mig att det var sådana här problem när gatukontoret hade snöröjningen men jag kanske har fel?