Dan Andersson

2010-06-25

Sveriges mest sällsynta djur

Eller ett av dem i alla fall. Veronikanätfjärilen har minskat katastrofalt i antal under en 15-20 årsperiod och finns nu bara kvar på en lokal i hela landet (om inte länsstyrelsen mörkar någon annan förekomst). När fjärilar minskar så här kraftigt i antal är det fler faktorer som spelar in. För just veronikanätfjäril handlar det nog inte så mycket om att värdväxten minskat i antal eftersom det finns mycket gott om teveronika, det handlar nog mer om hur vi sköter våra marker.

Vi hade även en del andra rara fjärilar som synes.