Dan Andersson

2011-08-25

Tallticka eller grovticka

Filed under: naturvård,Uncategorized — Tags: — Dan Andersson @ 10:30

I Uppsala på ett ställe som nyligen inventerats växte på en tall, en underlig ticka som jag inte riktigt kände igen men det kan nog inte vara annat än en tallticka. I område skall det byggas nya bostäder och jag var ut med byggherren för att visa de naturvärden som finns. De var mycket tillmötesgående och markerade alla tallar med tallticka så att de kunde sparas för framtiden, jättebra.

tallticka

2010-09-23

Flatenbadet

Filed under: natur,Uncategorized — Tags: , , , , — Dan Andersson @ 12:08

Brukar skjuta pilbåge vid flatenbadet och banan där man skjuter ligger i ett område med mycket höga naturvärden. Sist jag sköt där hittade jag tallticka, blomkålsvamp, grå kantarell, grön sköldmossa, gammelgranlav, och så den där koralltickan som indikerar på ekar av hög ålder, och mycket riktigt den växte på en stor barkbit som ramlat av en döende ek.

korallticka