Dan Andersson

2010-06-19

Roliga arter i Uppland

Filed under: natur — Tags: , , , , , , — Dan Andersson @ 02:37

I torsdags var det dags för ännu en tur till det uppländska Roslagen och dess omgivningar. Man börjar nästan bli lite van vid att ta sig dit om man vill se något riktigt roligt. Det småbrutna jordbrukslandskapet och de många blomstrande skogsvägarna har ofta mycket höga värden rent mångfaldsmässigt, sedan gör ju kalkhalten i marken sitt också. När inlandsisen drog sig tillbaks norrut hyvlade den av en del av den kalkberggrund som finns ute i Öregrund och deponerade det över hela det uppländska slättlandskapet vilket skapade de bördiga jordar man har idag. Det finns även en del kalkintrusioner som kommer upp i dagen lite varstans i Uppland, vilket gynnar flertalet växter som tex orkideér. Flera av de lokaler vi varit på den sista tiden håller en rik flora och insektsfauna, många av de dagfjärilar som är på väg att försvinna ut ur vår fauna finns i Uppland.