Dan Andersson

2010-06-09

Groddammarna i majroskogen del3

Filed under: naturvård — Tags: , , , , — Dan Andersson @ 04:57

Igår var jag till majroskogen för att titta till de groddammar man grävde ur i höstas när man påbörjade arbetet med att bygga bussgarage på en “outnyttjad” naturmark. Man skulle göra detta för att kompensera förlusten av de lekplatser som skulle gå om intet i och med bygget . Det jag fick se gjorde mig less helt enkelt, tidigare var ju groddammen där bygget pågår idag och där fanns det vatten. Det kanske finns en anledning till att groddammen låg där den gjorde från början? Idag är där en husgrundsgrop full med vatten, medan den konstgjorda groddammen i det närmaste är tom på vatten. Hur förklarar ni det projektgaranti? Man borde sett till att inte jorden var så permeabel som den är idag, då kanske det hade gått bättre och jag är säker på att ni kan bättre än så här:

groddamm...