Dan Andersson

2011-01-29

Strömstarar och annat smått och gott

Filed under: blandat,fåglar,natur,naturvård — Tags: , , , — Dan Andersson @ 04:57

Ända sedan 70-talet då jag fick göra grovjobbet vid de de strömstareinventeringar som genomfördes på Södertörn har dessa varelser alltid fascinerat mig. Som flera andra fågelarter kan man använda strömstaren som en liten markör för hur det är ställt med vattenkvalitén i de vattendrag där de antingen häckar eller bara övervintrar. På Södertörn har vi en förhållandevis jämn vattenkvalité vilket gör att strömstaren trivs på många håll. Detta beror till stor del av att vi inte har så mycket eutrofierade baskällor till våra vattendrag eftersom Södertörn inte i direkt mening är ett odlingslandskap. Trots det kan vi inte vila på hanen utan istället försöka hålla koll på de källor som skulle kunna bli ett hot som tex sjön Magelungen vilken är startskottet för hela tyresåsystemets vattendrag där vi har så många strömstarar. De bästa ställena man kan åka till om man vill se strömstarar är nog Nyfors och Tyresö slott eller Follbrinkströmmen som den också kallas. Sist jag var ut besökte jag bägge ställena men såg bara strömstare vid Nyfors, men jag hade annat roligt vid Follbrinkströmmen  också.