Dan Andersson

2011-04-30

Vår i Kräppla

Filed under: naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 03:35

Nu när våren äntligen är här går det oerhört fort allting, man hinner nästan inte med att se allt som kommer upp ur jorden. I en vardag där stress och fläkt är i en dominerande ställning för en människas liv blir dessa stunder av avkoppling som en lisa för själen. Fler människor borde få möjligheten att lära känna de avkopplande stunder naturen har att erbjuda. Den hassel/ek/lindmiljö som detta utgör har hela tiden olika utseenden beroende på vilken årstid man är där och betraktar. En renodlad granskog har inte denna utseendevariation.

vitsippeblomning i hassellunden

En art som finns i ganska stora förekomster i kräppla är vätterosen som ju är knuten till hassellundar med äldre hässlen. Oftast hittar man även andra arter i dessa äldre hässlen som indikerar på värdefulla miljöer och just detta hässle i kräppla är ovanligt i hela stockholsregionen, man är för duktig på att “sköta om” hasselbestånden genom att ta bort död ved osv…

vätteros som är en parasit på hassel